Mając na uwadze szeroko rozumiane dobro i szczęście dziecka, przestrzeganie praw dzieci, nowe, uniwersalne i etyczne zasady oraz międzynaro­dowe normy postępowania wobec dzieci, Szkoła  Nr 3 w Pszowie ogłosiła konkurs literacki „Dziecięce prawa i obowiązki w mojej małej ojczyźnie”. Patronat nad konkursem objęli Burmistrz Miasta Pszów oraz Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 

Organizując konkurs „Dziecięce prawa i obowiązki w mojej małej ojczyźnie” organizatorzy, chcieli zgłębić   problemy dzieci i dziecięce prawa widziane ich oczami.  Pragnęli  dowiedzieć się,  co wiedzą o prawach swoich i swych rówieśników, czy są świadome odpowiedzialności ról społecznych, wyrażających się w ich postawach patriotycznych oraz lokalnych. Zadali pytanie czy my, dorośli, jesteśmy w stanie zapewnić im poczucie bezpieczeństwa?

Aleksandra Stępień  w tym konkursie zajęła II miejsce. W pisemnej pracy wyraziła zdanie na temat swoich praw i obowiązków.

Gratulujemy uczennicy sukcesu.