Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Zadawanie i sprawdzanie prac uczniów.

Uruchamiamy program MS Teams lub logujemy się na stronie office.com i wybieramy narzędzie Teams.

Po wybraniu odpowiedniego zespołu klasowego w górnej części okna widzimy kilka zakładek: Ogólne, Ogłoszenia, Notes zajęć, Zadania, Oceny.

Po wybraniu zakładki "Zadania" widzimy podział na trzy kategorie: Wersje robocze (zadania które aktualnie tworzymy i zadamy je w późniejszym czasie), Przypisane (zadanie, które przypisaliśmy uczniom) oraz Ocenione (Zadania ocenione).

Aby stworzyć nowe zadanie wybieramy polecenie "Utwórz" - mamy tu możliwość wybrania Nowe (wybierany tworząc nowe zadanie), Testu (kiedy przygotowaliśmy test za pomocą narzędzia Forms) lub Przy użyciu istniejącego (np. zrobiliśmy zadanie dla klasy "a" i dla "b" chcemy zadać takie samo).

Obrazek poniżej. 

Wyświetli nam się okno "Nowe zadanie".

Wypełniamy kolejno wszystkie pola:

- Tytuł (Podajemy tytuł związany z naszą lekcją np. Lekcja 1 - tworzenie tabeli - możemy dodać cobie kategorię np. Program Word),

- Instrukcje (Opisujemy tu w sposób zrozumiały, co ma być wykonane i przy użyciu jakich narzędzi np.  program Word itp..),

- Punkty (Proszę zastosować punktacje jak oceny, czyli wpisujemy 5),

- Przypisz do (Zostawiamy takie jak się wyświetli - powinien być nasz zespół) - Wszyscy uczniowie (możemy zadać tylko konkretnym osobom),

- Termin wykonania (wybieramy datę do kiedy ma zadanie zostać zrobione).

Jeśli tylko tworzymy zadanie bez zadawania go wybieramy polecenie "Zapisz".

Aby zadać zadanie trzeba wybrać polecenie "Przypisz" - spowoduje wysłanie zadania i wyświetlenie u ucznia informacji o otrzymaniu zadania.

Obrazek poniżej. ∇

Sprawdzanie i ocenianie pracy uczniów polega na wybraniu zakładki "Oceny".

W otwartym oknie widzimy listę uczniów wraz z przypisanymi zadaniami.

Obrazek poniżej. ∇

Aby sprawdzić pracę ucznia wybieramy trzy kropeczki przy danym uczniu i polecenie "Otwórz pracę ucznia". 

Obrazek poniżej. ∇

Sprawdzając pracę ucznia dodajemy Opinię, wystawiamy punkty (jak oceny) naciskamy "Zwróć" i "Zamknij"

Po sprawdzeniu na liście uczniów wyświetla nam się informacja, któremu z uczniów dokonaliśmy sprawdzenia.

Obrazek poniżej. ∇