Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

W wyniku  przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. Euro na Dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  w częściach I, II, III, IV .

Zgodnie z kryterium wyboru ofert określonym w zapytaniu ofertowym Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną.

 

Część I – Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

(w tym: mleko, produkty mleczarskie, przetworzone owoce i warzywa, jaja, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso z ryb, różne produkty spożywcze)

 Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 3 :

Henryk  Milewski

Firma Handlowa

42-470 Siewierz

ul. Klubowa 12

cena brutto :  45153,25 zł

  

Część II – Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wojkowicach Kościelnych  

 Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 5 :

„ Masarnia Borowe „

J.B. Pluta Spółka Jawna

Borowe, ul. Długa 114

42-133 Węglowice

cena brutto :  27331,50 zł

 

Część III – Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów do  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wojkowicach Kościelnych

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 6 :

F.H.U. DAMEX

Damian  Surmański

41-940 Piekary Śląskie

  1. Bytomska 86/1

cena  brutto : 27541,00

.

Część IV – Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wojkowicach Kościelnych

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 :

Piekarnia SEVERIANA Sp. z o.o.

42-470 Siewierz, ul. Rynek 6

Cena brutto: 4615,00

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:

  

oferta nr 1 złożona  przez

 

Piekarnia SEVERIANA Sp. z o.o.

42-470 Siewierz, ul. Krakowska 45

NIP 573-279-35-92

Część nr IV cena brutto: 4055,00

 

oferta nr 2 złożona  przez

 

G.W. Lipianin

49-351 Przylesie 32

NIP 747-050-15-59

Część nr IV cena brutto :  6825,00

 

oferta  nr 3  złożona  przez

 

Henryk Milewski

Firma Handlowa

42-470 Siewierz

Ul. Klubowa 12

NIP 649-000-30-02

Część nr I cena brutto: 45153,25

 

oferta  nr 4  złożona  przez

 

Zakład  Rzeźniczo-Wędliniarski

Jacek Bara

42-460 Boguchwałowice

ul. Buczka 6

NIP 649-000-18-65

Część  nr  II cena  brutto : 31514,70

 

oferta  nr 5  złożona  przez

 

„Masarnia Borowe”

J.B. Pluta Spółka Jawna

Borowe, ul. Długa 114

42-133 Węglowice

NIP 574-193-24-90

Część nr II cena brutto : 27331,50

 

oferta  nr 6 złożona  przez

 

F.H.U  DAMEX

Damian  Surmański

41-940 Piekary Śląskie

ul. Bytomska 86/1

NIP 498-022-80-90

Część  nr  III cena  brutto : 27541,00

 

oferta  nr 7 złożona  przez

 

Zakład Produkcji Spożywczej

AMBI

ul. Karkut i Wspólnicy sp. j.

Ul. Składowa 11

41-902 Bytom

Część nr I cena brutto: 51825,25