Dnia 19 grudnia 2017 r. pracownik Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Będzinie. przeprowadzi w wylosowanej jednej klasie anonimową ankietę, dotyczącą zwyczajów związanych z użytkowaniem Internetu. Jeżeli rodzice/opiekunowie nie wyrażają zgody, aby ich dziecko wypełniało ankiety, prosimy o kontakt z administracją szkoły.