Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Data : Pt, 14 Paź 2022
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Wojkowice Kościelne 16.12.2016r.

Zawiadomienie  o wyborze oferty

W wyniku  przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. Euro na Dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  w częściach I, II, III, IV .

Zgodnie z kryterium wyboru ofert określonym w zapytaniu ofertowym Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną.


Część I – Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

(w tym: mleko, produkty mleczarskie, przetworzone owoce i warzywa, jaja, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso z ryb, różne produkty spożywcze)

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 3 :

Henryk  Milewski

Firma Handlowa

42-470 Siewierz

ul. Klubowa 12

cena brutto :  54223,50


Część II – Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wojkowicach Kościelnych

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 5 :

„ Masarnia Borowe „

J.B. Pluta Spółka Jawna

Borowe, ul. Długa 114

42-133 Węglowice

cena brutto :  26386,50

Część III – Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów do  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wojkowicach Kościelnych

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 6 :

F.H.U. DAMEX

Damian  Surmański

41-940 Piekary Śląskie

ul. Bytomska  86/1

cena  brutto : 23402,50

.

Część IV – Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wojkowicach Kościelnych

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 :

Piekarnia SEVERIANA Sp. z o.o.

42-470 Siewierz, ul. Rynek 6

Cena brutto: 4055,00Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:oferta nr 1 złożona  przez

Piekarnia SEVERIANA Sp. z o.o.

42-470 Siewierz, ul. Krakowska 45

NIP 573-279-35-92

Część nr IV cena brutto: 4055,00

oferta nr 2 złożona  przez


G.W. Lipianin

49-351 Przylesie 32

NIP 747-050-15-59

Część nr IV cena brutto :  6158,00


oferta  nr 3  złożona  przez

Henryk Milewski

Firma Handlowa

42-470 Siewierz

Ul. Klubowa 12

NIP 649-000-30-02

Część nr I cena brutto: 54223,50


oferta  nr 4  złożona  przez

Zakład  Rzeźniczo-Wędliniarski

Jacek Bara

42-460 Boguchwałowice

ul. Buczka 6

NIP 649-000-18-65

Część  nr  II cena  brutto : 29188,20


oferta  nr 5  złożona  przez

„Masarnia Borowe”

J.B. Pluta Spółka Jawna

Borowe, ul. Długa 114

42-133 Węglowice

NIP 574-193-24-90

Część nr II cena brutto : 26386,50


oferta  nr 6 złożona  przez


F.H.U  DAMEX

Damian  Surmański

41-940 Piekary Śląskie

ul. Bytomska  86/1

NIP 498-022-80-90

Część  nr  III cena  brutto : 23402,50