Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w programie „Dzwonek na obiad” poprzez akcję „Grosz do Grosza”. Zbieranie groszy będzie trwało od 1 do 19 października 2014r. w każdej klasie.

Liczymy, że nas nie zawiedziecie i włączycie się do programu „Dzwonek na obiad”. Już teraz cieszymy się, że los niedożywionych dzieci może odmienić się dzięki Waszej współpracy!
Przedstawiciele klasowych samorządów przygotowali już puszki i słoiki, do których można wrzucać pieniążki.

 Samorząd Szkolny 

Redakcja – kółko dziennikarskie

Wybory do Samorządu Szkolnego odbędą się 9 października 2014 r. (czwartek) na 4 godzinie lekcyjnej w bibliotece szkolnej. Kandydować mogą uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum. Chętni do pracy w Samorządzie Szkolnym sami zgłaszają swoje kandydatury u opiekunów SAMORZĄDU, w terminie do 6 października 2014 r. Kandydatów prosimy o przygotowanie plakatów z programem wyborczym.

Samorząd Szkolny

INFORMACJA

HARMONOGRAM WARSZTATÓW - dotyczących Unii Europejskiej dla  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

20 marca 2014 r. (czwartek)

Wojkowice Kościelne: Dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych
Numer ogłoszenia: 278333 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 489874 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojkowice Kościelne 12.12.2013r.

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2013r. poz. 907 z późniejszymi  zmianami) Zamawiający zawiadamia, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Wojkowicach Kościelnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  w częściach I, II, III i IV