Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Zawiadomienie o wyborze oferty

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro na: „Wdrożenie e-platformy i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu Zastosowanie e-learningu w nauczaniu
i samokształceniu dla nauczycieli z ZSP w Wojkowicach Kościelnych”
Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

OSI CompuTrain S.A.

ul. Witwickiego 3/41, 03 – 980 Warszawa

Łączna cena brutto za opracowanie przedmiotu zamówienia wynosi:

25 180,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100)


Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia i spełnił wymogi Zamawiającego.

Wojkowice Kościelne dnia  30.09.2013r

Zapytanie ofertowe

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Zachodnia 4

42-510 Wojkowice Kościelne

NIP: 625-22-25-581


1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Siewierz/Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

ul. Zachodnia 4

42-510 Wojkowice Kościelne

NIP: 625-222-55-81