Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY


Wojkowice Kościelne, dnia 24 września 2013 roku

Wg rozdzielnika

Zapytanie ofertowe

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Siewierz/Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

ul. Zachodnia 4

42-510 Wojkowice Kościelne

NIP: 625-222-55-81

Wojkowice Kościelne: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych
Numer ogłoszenia: 526102 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Wojkowice Kościelne: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych
Numer ogłoszenia: 401102 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny , ul. Zachodnia 4, 42-510 Wojkowice Kościelne, woj. śląskie, tel. 32 67 41 053, faks 32 67 41 053.